2018

Ronde van Haspengouw 2018

NL 1

Beste,

We willen je graag uitnodigen voor de nieuwe editie van de Ronde van Haspengouw 2018 (voorheen Racing for Ladies). We hebben dus een naamswijziging doorgevoerd en dezelfde naam gegeven als de mannenwedstrijd.  Zoals gebruikelijk gaat deze wedstrijd door in het weekend na Hemelvaart op 12 & 13 mei 2018.

De wedstrijd staat open voor elite zonder contract, beloften, amateur en master. UCI ploegen zijn niet toegelaten. Inschrijven kan via bijgevoegd formulier hieronder. De wedstrijd wordt individueel verreden met een algemeen eindklassement met daarnaast een eindklassement voor elites zonder contract en beloften en een eindklassement voor amateurs en masters.

Er worden enkel voorinschrijvingen aanvaardt, dus geen daginschrijvingen.

Nieuw is dat er dit jaar ook een bergklassement met bergtrui zal zijn:

28166702 2104827799804228 4835807641642523234 n

Definitieve toewijzing van deelname wordt verzekerd van zodra het inschrijfgeld wordt overgeschreven op onze rekening.

Hieronder een beknopt overzicht van de data en ritten van de komende editie en het wedstrijdreglement. Later worden het reglement voor het bergklassement bekend gemaakt en nog andere nuttige info. Volg onze laatste updates ook op onze facebookpagina  .
 
 
12 MEI 2018 - GROOT-GELMEN
1e ETAPPE - INDIVIDUELE TIJDRIT
Afstand:                      3,2 km
Ronden:                      1 x 3,2 km
Inschrijvingen:            Café De Zwaan, Groot-Gelmerlaan, 3800 Sint-Truiden
Vertrekplaats en uur:  10.30 - Café De Zwaan, Groot-Gelmerlaan, 3800 Sint-Truiden
Kleedkamers:              Café Majestic, Helshovenlaan 9, 3800 Sint-Truiden
 
12 MEI 2018 - GROOT-GELMEN
2e ETAPPE
Afstand:                       56 km
Ronden:                       17 x 3,3 km
Inschrijvingen:             12.00 - 13.00 - Café Majestic, Helshovenlaan 9, 3800 Sint-Truiden
Vertrekplaats en uur:   13.30 - Café Majestic, Helshovenlaan 9, 3800 Sint-Truiden
Kleedkamers:               Café Majestic, Helshovenlaan 9, 3800 Sint-Truiden
 
13 MEI 2018 - HOELEDEN
3e ETAPPE
Afstand:                      71,5 km
Ronden:                      11 x 6,5 km
Inschrijvingen:            11.00 - 12.00 - Spiegeltent, Hoeledensebaan 170, 3471 Hoeleden
Vertrekplaats en uur:  12.30 - Spiegeltent, Hoeledensebaan 170, 3471 Hoeleden
Kleedkamers:              Spiegeltent, Hoeledensebaan 170, 3471 Hoeleden
 
 
Wedstrijdreglement 
 

Artikel 1

Auspiciën:
De wielerwedstrijd “De Ronde van Haspengouw” wordt verreden onder de reglementen en voorschriften van de wielerbond ECW en Cycling Vlaanderen.

Artikel 2

Organisatie:
De wedstrijd wordt georganiseerd door: “PaxX – Global cycling”, hierna te noemen "Organisatie".

Artikel 3

Deelnemers:
Deelname staat open voor wielrenners in de categorie elite zonder contract/beloften & amateur/master, welke in het bezit zijn van een geldige licentie UCI of van een nevenbond erkend door de ICF en eventuele gastrenners of buitenlandse ploegen op uitnodiging. Iedere deelnemer en volger rijdt voor eigen risico en kan de organisator niet aansprakelijk stellen voor ziekten, ongevallen en dergelijke alsmede het zoekraken van eigendommen, behoudens voor schade aan derden via de verzekering van de bond.

Artikel 4

Ploegen:
De wedstrijd wordt individueel verreden met een algemeen individueel eindklassement met daarnaast een eindklassement voor elites en beloften en een eindklassement voor amateurs en masters. Een ploegenklassement is er niet voorzien.

Artikel 5

Materiaal:
1. Valhelm: renners zijn verplicht tijdens de wedstrijd een schaalhelm te dragen. 
2. Sturen : voor een individuele tijdrit of ploegentijdrit zijn de sturen onder de noemer Delta-, Ossekop-, Triatlon- of een ander niet conventioneel stuur NIET toegelaten. 
3. Wielen : Voor een individuele tijdrit of ploegentijdrit zijn wielen met minder dan 16 spaken NIET toegestaan. Volle wielen zijn eveneens niet toegelaten.
In andere wedstrijden zijn de onder 2 en 3 genoemde materialen verboden.

4. Schijfremmen worden in geen enkele wedstrijd toegelaten.

Artikel 6

Volgwagens:
Er worden tijdens de wedstrijd voertuigen toegelaten voor: wedstrijdleiding - jury - officials - voertuigen van de begeleidende Politie - artsen-auto's - ziekenwagen - E.H.B.O. - organisatiewagens en motards. 
Elke volger dient in het bezit te zijn van een door de organisatie verstrekt legitimatiebewijs. Alle bestuurders en inzittenden van volgwagens dienen zich te onderwerpen aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding of politie.

Artikel 7

Uitvallers:
Renners welke door omstandigheden zijn achtergeraakt en naar het oordeel van de wedstrijdleiding een te grote achterstand hebben, kunnen worden uit de wedstrijd genomen. Zij komen niet meer in aanmerking voor het eindklassement. Zij mogen wel van start gaan in de volgende wedstrijd, en koersen voor de dagprijzen.

Renners die in een wedstrijd moeten opgeven wegens omstandigheden, komen niet meer in aanmerking voor het eindklassement. Zij kunnen in de volgende wedstrijd wel opnieuw van start, en voor de dagprijzen koersen.

Artikel 8

Reserve materiaal:
De organisatie zal voorzien in meerdere neutrale wagens of motoren die de renners snel kunnen depanneren tijdens elke wedstrijd.

Ploegen mogen in geen enkele wedstrijd volgen met een volgwagen.

De ploegleiders mogen wel langs het parcours vrij plaats nemen om renners te depanneren na lekke band of materiaalpech. Dit moet altijd gebeuren langs de rechterkant van de weg. Eventuele bevoorrading eveneens altijd rechts van de weg in de rijrichting van de renners. Bevoorrading en depannage is verboden in een zone van 200 meter voor en na de aankomstlijn.

Artikel 9

Klassering:
De renners worden op algemeen klassement geklasseerd volgens tijdsregistratie. Alle deelnemers die als groep de finish passeren worden in dezelfde tijd geklasseerd. De jury doet al het mogelijke om de renners afzonderlijk te klasseren. Is dit niet mogelijk dan worden de renners van deze groep "ex-aequo" geklasseerd. Bij gelijke tijd beslist de behaalde plaatsen behaald in de wedstrijden de eindklassering. Het reglement voor het bergklassement wordt later bekend gemaakt.

Artikel 10

Gedragsregels:
Het is de renners verboden te hangen en/of zich vast te houden aan auto's of motoren, alsmede het moedwillig hinderen van tegenstanders. Overtredingen worden bestraft met een geldboete van max € 25 en een tijdstraf van max 10 minuten. Bij herhaling wordt deze straf verdubbeld. Alleen bij medische verzorging mag hiervan worden afgeweken.

Artikel 11

Route:
De deelnemers worden geacht de route te kennen. Geen enkel protest is in deze toegestaan. De wedstrijdleiding heeft het recht in dwingende gevallen met toestemming van de overheid de route te wijzigen. De renners dienen de rechterzijde van de weg te berijden.

Artikel 12

Neutralisatie:
In geval van overmacht behoudt de wedstrijdleider zich het recht voor, de wedstrijd te neutraliseren. De renners zijn verplicht zich aan deze neutralisatie te houden. Ze dienen het tempo te volgen dat door de wedstrijdleider wordt aangehouden. 
De renners zijn verplicht het geneutraliseerde gedeelte per fiets af te leggen. De wedstrijdleider kan bij ernstige vertraging de rit stilleggen, om daarna opnieuw te laten starten met inachtneming van eventueel bestaande verschillen. 
Bij neutralisatie mogen de renners de wagen van de wedstrijdleider en begeleidende motoren niet passeren of er naast gaan rijden.

Artikel 13

Protesten:
Protesten worden na afloop van de wedstrijd slechts aanvaard indien ze schriftelijk en binnen 1 uur na sluiting van de wedstrijd door de ploegleider worden ingediend. Inlevering bij de wedstrijdleiding/jury onder nauwkeurige vermelding van de klacht en bij elk protest moet een bedrag van € 12 protestgeld worden gestort. Mondelinge protesten worden in geen geval aangenomen.

Artikel 14

Boetes:
De door de wedstrijdleiding/jury opgelegde boetes moeten direct na afloop van de etappe of in elk geval voor de start van de eerstvolgende etappe worden voldaan. In gebreke blijven heeft uitsluiting en intrekking van het behaalde prijzengeld tot gevolg. Boetes opgelegd tijdens de laatste etappe moeten binnen één uur na bekendmaking van de boete worden voldaan. Zonodig worden de boetes van het behaalde prijzengeld ingehouden.

Artikel 15

Rugnummers:
De rugnummers en kaderplaatjes worden uitgereikt in de aangegeven locaties en dienen hun licentie te tonen aan de jury. De renners zijn verplicht de rugnummers en kaderplaatjes duidelijk zichtbaar voor de jury te dragen. De rugnummers mogen niet verkleind of veranderd worden. 
De renners betalen geen waarborgsom. Renners zonder licentie betalen een extra som van 10 euro als verzekering. Deze verzekering geldt voor de duur van alle ritten. Na afloop van de laatste wedstrijd dienen alle rugnummers en kaderplaatjes worden overgemaakt aan de organisatie. Ontbrekende rugnummers en/of kaderplaatjes worden aangerekend aan 10 euro/stuk.

Artikel 16

Leiderstrui Algemeen Klassement en Bergtrui:
Elke etappe wordt een leiderstrui uitgereikt, en een bergtrui voor de beste klimmer. De betreffende renners dienen deze leiderstrui tijdens de wedstrijd te dragen. Op deze trui mogen geen teksten en/of veranderingen worden aangebracht. Het dragen van zijn rugnummer is verplicht. Na afloop van iedere etappe dienen de leiders van beide klassementen zich direct aan de finish te melden in koerstenue, voor de huldiging. Bij niet verschijnen zullen de behaalde prijzen niet worden uitgekeerd.

 

Na de laatste wedstrijd dienen de eerste 3 renners in het algemeen klassement, en de eindwinnaar van het bergklassement, zich te melden aan de finish, in koerstenue voor de huldiging. Bij niet verschijnen zullen de behaalde prijzen niet worden uitgekeerd.

Artikel 17

Inschrijving:
De inschrijving dient 30 dagen voor de wedstrijd te zijn gedaan inclusief het inschrijfgeld.
Bij niet voldoen van het inschrijfgeld wordt men niet automatisch op de deelnemerslijst opgenomen en loopt men de kans dat de wedstrijd vol is. 
Vooral ingeval van een tijdrit als eerste etappe dient men er rekening mee te houden aan bovengenoemde voorwaarde te hebben voldaan omdat anders de organisator de starttijden in deze tijdrit niet op een vroegtijdig stadium kan samen stellen.
Indien de wedstrijd start met een tijdrit is de organisatie verplicht de renners tijdig op de hoogte te stellen van hun starttijden.
Bij niet tijdige betaling loopt u de kans te worden uitgesloten van starten.

Artikel 18

Prijzen en Instructies
Alle behaalde prijzen worden overgemaakt aan de renners (of ploegen) op hun rekeningnummer, en dit binnen de week na afloop van de laatste wedstrijd. Een overzicht van het prijzengeld, starttijden voor de tijdrit, technische fiche van de wedstrijden en speciale mededelingen, wordt in een aparte tabel tijdig meegedeeld.

Artikel 19

Algemeen:
Alle renners - ploegleiders en overige volgers worden geacht de bepalingen van dit reglement te kennen, en verplichten zich dit na te leven. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding/jury.

De organisatie behoudt zich het recht voor om conform de reglementen van de nationale bonden en UCI, ten allen tijde controles uit te voeren op zowel medische als mechanische doping.

 
Meer info en details volgen. We kijken alvast uit naar je inschrijving en hopen dat jullie er opnieuw willen bij zijn !!!!!
 
Het PaxX-team

NL 2

 Hi,

We would like to invite you for the fourth edition of the Ronde van Haspengouw 2018. So we have made a name change and given the same name as the men's race. It will take place on 12 and 13 May 2018.

The race is open to elite without contract, U23, amateur and master. UCI-teams are not allowed. You can register with the form below. It's an individual race with a general final classification and with a final classification for elites without a contract & U23 and a final classification for amateurs & masters.

 A new jersey has been added to the Tour of Haspengouw! The polka dot jersey:

 28166702 2104827799804228 4835807641642523234 n

Final allocation of participation is ensured as soon as the registration fee is transferred to our account.

Only pre-registrations are accepted, so no day registrations.

Soon the competition rules will be published. Follow our latest updates on our facebookpage.
 
More info and details follow. We look forward to your registration and hopefully we will see you in the Ronde van Haspengouw 2018.
 
12 MAY 2018 - GROOT-GELMEN
STAGE 1 - INDIVIDUAL TIME TRIAL
Distance:                      3,2 km
Laps:                            1 x 3,2 km
Registration:                Café De Zwaan, Groot-Gelmerlaan, 3800 Sint-Truiden
Startlocation & hour:  10.30 - Café De Zwaan, Groot-Gelmerlaan, 3800 Sint-Truiden
 
12 MAY 2018 - GROOT-GELMEN
STAGE 2
Distance:                       56 km
Laps:                             17 x 3,3 km
Registration:                 12.00 - 13.00 - Café Majestic, Helshovenlaan 9, 3800 Sint-Truiden
Startlocation & hour:   13.30 - Café Majestic, Helshovenlaan 9, 3800 Sint-Truiden
 
13 MAY 2018 - HOELEDEN
STAGE 3
Distance:                      71,5 km
Laps:                            11 x 6,5 km
Registration:                11.00 - 12.00 - Spiegeltent, Hoeledensebaan 170, 3471 Hoeleden
Startlocation & hour:  12.30 - Spiegeltent, Hoeledensebaan 170, 3471 Hoeleden
 
 

NL

 

NLinschrijvingLADIES

EN

EninschrijvingLADIES