2019

 

Beste ploegleiders en rensters,

We willen je graag uitnodigen voor onze Ronde van Haspengouw 2019.
Zoals gebruikelijk gaat deze wedstrijd door in het weekend na Hemelvaart.
Dat zal zijn op zaterdag 1 en zondag 2 juni 2019.
 
De eerste en tweede etappe vinden plaats op het oude militaire vliegveld van Brustem (Sint-Truiden) uiteraard op een biljartvlak parcours. De eerste etappe is een individuele tijdrit.
De laatste etappe sluiten we af op onze trouwe locatie in Groot-Gelmen (Sint-Truiden) op een pittig parcours.
Meer details over de wedstrijden worden later nog bekend gemaakt. Bekijk hieronder het rittenschema.
 
Inschrijfgeld is 20 euro per renster.   
De wedstrijd is open voor amateurs/masters en elites (uitgezonderd elites behorend tot een internationaal UCI team).
Er wordt voor beide categories ook een apart klassement opgemaakt.
Zowel individuelen als teams kunnen zich inschrijven.
 
Inschrijven kan via bijgevoegd formulier hieronder.  Namen van rensters hoeven niet persé te worden ingevuld.  Dat kan later nog gebeuren.
Definitieve toewijzing van deelname wordt verzekerd van zodra het inschrijfgeld wordt overgeschreven op onze rekening.
 
 Volg ook onze facebookpagina voor de laatste updates. Hieronder meer informatie.
 
We kijken alvast uit naar je inschrijving en hopen dat jullie er opnieuw willen bij zijn !!!!!
 
Het PaxX-team
 
sponsors 2
 
RITTENSCHEMA:
 
ZATERDAG 1 JUNI 2019  -  BRUSTEM (SINT-TRUIDEN)
1e ETAPPE (individuele tijdrit)
Afstand:                              4 km
Ronden:                              1 x 4 km
Inschrijvingen:                    9.00 - 9.45 - Tent - Lichtenberglaan - Vliegveld Brustem - 3800 Sint-Truiden (Inschrijving is ongeveer op 500 meter voor Hangar 66)
Vertrekplaats en startuur:   10.00 - Tent - Lichtenberglaan - Vliegveld Brustem - 3800 Sint-Truiden (start / finish is ongeveer op 500 meter voor Hangar 66)
Kleedkamers:                     Tent - Lichtenberglaan - Vliegveld Brustem - 3800 Sint-Truiden (Kleedkamers zijn ongeveer op 500 meter voor Hangar 66)
Parcours op kaart:              Parcours Brustem
Parcours op video:              https://www.youtube.com/watch?v=Sr47mC5XwBs&t=5s
 
 
ZATERDAG 1 JUNI 2019  -  BRUSTEM (SINT-TRUIDEN)
2e ETAPPE
Afstand:                               80 km
Ronden:                               20 x 4 km
Inschrijvingen:                     12.00 - 12.45 - Tent - Lichtenberglaan - Vliegveld Brustem - 3800 Sint-Truiden (Inschrijving is ongeveer op 500 meter voor Hangar 66)
Vertrekplaats en startuur:    13.00 - Tent - Lichtenberglaan - Vliegveld Brustem - 3800 Sint-Truiden (start / finish is ongeveer op 500 meter voor Hangar 66)
Kleedkamers:                       Tent - Lichtenberglaan - Vliegveld Brustem - 3800 Sint-Truiden (Kleedkamers zijn ongeveer op 500 meter voor Hangar 66)
Parcours op kaart:               Parcours Brustem
Parcours op video:             https://www.youtube.com/watch?v=Sr47mC5XwBs&t=5s
 
 
ZONDAG 2 JUNI 2019  -  GROOT-GELMEN (SINT-TRUIDEN)
3e ETAPPE
Afstand:                              82,5 km
Ronden:                              25 x 3,3 km
Inschrijvingen:                    11.30 - 12.15 - Café Majestic, Helshovenlaan 9, 3800 Sint-Truiden
Vertrekplaats en startuur:   12.30 - Café Majestic, Helshovenlaan 9, 3800 Sint-Truiden
Kleedkamers:                      Café Majestic, Helshovenlaan 9, 3800 Sint-Truiden
Parcours op video:              https://www.youtube.com/watch?v=8cUJTBf_aIk
Straatnamen:                          Helshovenstraat (Start) - Klein-Gelmenstraat - Mettekovenstraat - Helshovenstraat (Finish)
 
 prijzenbaremmadamesRVH 2019
 
 
Wedstrijdreglement 
 

Artikel 1

Auspiciën:
De wielerwedstrijd “De Ronde van Haspengouw” wordt verreden onder de reglementen en voorschriften van de wielerbond ECW en Cycling Vlaanderen.

Artikel 2

Organisatie:
De wedstrijd wordt georganiseerd door: “PaxX – Global cycling”, hierna te noemen "Organisatie".

Artikel 3

Deelnemers:
Deelname staat open voor wielrenners in de categorie elite zonder contract/beloften & amateur/master, welke in het bezit zijn van een geldige licentie UCI of van een nevenbond erkend door de ICF en eventuele gastrenners of buitenlandse ploegen op uitnodiging. Iedere deelnemer en volger rijdt voor eigen risico en kan de organisator niet aansprakelijk stellen voor ziekten, ongevallen en dergelijke alsmede het zoekraken van eigendommen, behoudens voor schade aan derden via de verzekering van de bond.

Artikel 4

Ploegen:
De wedstrijd wordt individueel verreden met een algemeen individueel eindklassement met daarnaast een eindklassement voor elites en beloften en een eindklassement voor amateurs en masters. Een ploegenklassement is er niet voorzien.

Artikel 5

Materiaal:
1. Valhelm: renners zijn verplicht tijdens de wedstrijd een schaalhelm te dragen. 
2. Sturen : voor een individuele tijdrit of ploegentijdrit zijn de sturen onder de noemer Delta-, Ossekop-, Triatlon- of een ander niet conventioneel stuur NIET toegelaten. 
3. Wielen : Voor een individuele tijdrit of ploegentijdrit zijn wielen met minder dan 16 spaken NIET toegestaan. Volle wielen zijn eveneens niet toegelaten.
In andere wedstrijden zijn de onder 2 en 3 genoemde materialen verboden.

.

Artikel 6

Volgwagens:
Er worden tijdens de wedstrijd voertuigen toegelaten voor: wedstrijdleiding - jury - officials - voertuigen van de begeleidende Politie - artsen-auto's - ziekenwagen - E.H.B.O. - organisatiewagens en motards. 
Elke volger dient in het bezit te zijn van een door de organisatie verstrekt legitimatiebewijs. Alle bestuurders en inzittenden van volgwagens dienen zich te onderwerpen aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding of politie.

Artikel 7

Uitvallers:
Renners welke door omstandigheden zijn achtergeraakt en naar het oordeel van de wedstrijdleiding een te grote achterstand hebben, kunnen worden uit de wedstrijd genomen. Zij komen niet meer in aanmerking voor het eindklassement. Zij mogen wel van start gaan in de volgende wedstrijd, en koersen voor de dagprijzen.

Renners die in een wedstrijd moeten opgeven wegens omstandigheden, komen niet meer in aanmerking voor het eindklassement. Zij kunnen in de volgende wedstrijd wel opnieuw van start.

Artikel 8

Reserve materiaal:
De organisatie zal voorzien in meerdere neutrale wagens of motoren die de renners snel kunnen depanneren tijdens elke wedstrijd.

Ploegen mogen in geen enkele wedstrijd volgen met een volgwagen.

De ploegleiders mogen wel langs het parcours vrij plaats nemen om renners te depanneren na lekke band of materiaalpech. Dit moet altijd gebeuren langs de rechterkant van de weg. Eventuele bevoorrading eveneens altijd rechts van de weg in de rijrichting van de renners. Bevoorrading en depannage is verboden in een zone van 200 meter voor en na de aankomstlijn.

Artikel 9

Klassering:
De renners worden op algemeen klassement geklasseerd volgens tijdsregistratie. Alle deelnemers die als groep de finish passeren worden in dezelfde tijd geklasseerd. De jury doet al het mogelijke om de renners afzonderlijk te klasseren. Is dit niet mogelijk dan worden de renners van deze groep "ex-aequo" geklasseerd. Bij gelijke tijd beslist de behaalde plaatsen behaald in de wedstrijden de eindklassering. Het reglement voor het bergklassement wordt later bekend gemaakt.

Artikel 10

Gedragsregels:
Het is de renners verboden te hangen en/of zich vast te houden aan auto's of motoren, alsmede het moedwillig hinderen van tegenstanders. Overtredingen worden bestraft met een geldboete van max € 25 en een tijdstraf van max 10 minuten. Bij herhaling wordt deze straf verdubbeld. Alleen bij medische verzorging mag hiervan worden afgeweken.

Artikel 11

Route:
De deelnemers worden geacht de route te kennen. Geen enkel protest is in deze toegestaan. De wedstrijdleiding heeft het recht in dwingende gevallen met toestemming van de overheid de route te wijzigen. De renners dienen de rechterzijde van de weg te berijden.

Artikel 12

Neutralisatie:
In geval van overmacht behoudt de wedstrijdleider zich het recht voor, de wedstrijd te neutraliseren. De renners zijn verplicht zich aan deze neutralisatie te houden. Ze dienen het tempo te volgen dat door de wedstrijdleider wordt aangehouden. 
De renners zijn verplicht het geneutraliseerde gedeelte per fiets af te leggen. De wedstrijdleider kan bij ernstige vertraging de rit stilleggen, om daarna opnieuw te laten starten met inachtneming van eventueel bestaande verschillen. 
Bij neutralisatie mogen de renners de wagen van de wedstrijdleider en begeleidende motoren niet passeren of er naast gaan rijden.

Artikel 13

Protesten:
Protesten worden na afloop van de wedstrijd slechts aanvaard indien ze schriftelijk en binnen 1 uur na sluiting van de wedstrijd door de ploegleider worden ingediend. Inlevering bij de wedstrijdleiding/jury onder nauwkeurige vermelding van de klacht en bij elk protest moet een bedrag van € 12 protestgeld worden gestort. Mondelinge protesten worden in geen geval aangenomen.

Artikel 14

Boetes:
De door de wedstrijdleiding/jury opgelegde boetes moeten direct na afloop van de etappe of in elk geval voor de start van de eerstvolgende etappe worden voldaan. In gebreke blijven heeft uitsluiting en intrekking van het behaalde prijzengeld tot gevolg. Boetes opgelegd tijdens de laatste etappe moeten binnen één uur na bekendmaking van de boete worden voldaan. Zonodig worden de boetes van het behaalde prijzengeld ingehouden.

Artikel 15

Rugnummers:
De rugnummers en kaderplaatjes worden uitgereikt in de aangegeven locaties en dienen hun licentie te tonen aan de jury. De renners zijn verplicht de rugnummers en kaderplaatjes duidelijk zichtbaar voor de jury te dragen. De rugnummers mogen niet verkleind of veranderd worden. 
De renners betalen geen waarborgsom. Renners zonder licentie betalen een extra som van 10 euro als verzekering. Deze verzekering geldt voor de duur van alle ritten. Na afloop van de laatste wedstrijd dienen alle rugnummers en kaderplaatjes worden overgemaakt aan de organisatie. Ontbrekende rugnummers en/of kaderplaatjes worden aangerekend aan 10 euro/stuk.

Artikel 16

Leiderstrui Algemeen Klassement en Bergtrui:
Elke etappe wordt een leiderstrui uitgereikt, en een bergtrui voor de beste klimmer. De betreffende renners dienen deze leiderstrui tijdens de wedstrijd te dragen. Op deze trui mogen geen teksten en/of veranderingen worden aangebracht. Het dragen van zijn rugnummer is verplicht. Na afloop van iedere etappe dienen de leiders van beide klassementen zich direct aan de finish te melden in koerstenue, voor de huldiging. Bij niet verschijnen zullen de behaalde prijzen niet worden uitgekeerd.

 

Na de laatste wedstrijd dienen de eerste 3 renners in het algemeen klassement, en de eindwinnaar van het bergklassement, zich te melden aan de finish, in koerstenue voor de huldiging. Bij niet verschijnen zullen de behaalde prijzen niet worden uitgekeerd.

Artikel 17

Inschrijving:
De inschrijving dient 10 dagen voor de wedstrijd te zijn gedaan inclusief het inschrijfgeld.
Bij niet voldoen van het inschrijfgeld wordt men niet automatisch op de deelnemerslijst opgenomen en loopt men de kans dat de wedstrijd vol is. 
Vooral ingeval van een tijdrit als eerste etappe dient men er rekening mee te houden aan bovengenoemde voorwaarde te hebben voldaan omdat anders de organisator de starttijden in deze tijdrit niet op een vroegtijdig stadium kan samen stellen.
Indien de wedstrijd start met een tijdrit is de organisatie verplicht de renners tijdig op de hoogte te stellen van hun starttijden.
Bij niet tijdige betaling loopt u de kans te worden uitgesloten van starten.

Artikel 18

Prijzen en Instructies
Alle behaalde prijzen worden overgemaakt aan de renners (of ploegen) op hun rekeningnummer, en dit binnen de week na afloop van de laatste wedstrijd. Een overzicht van het prijzengeld, starttijden voor de tijdrit, technische fiche van de wedstrijden en speciale mededelingen, wordt in een aparte tabel tijdig meegedeeld.

Artikel 19

Algemeen:
Alle renners - ploegleiders en overige volgers worden geacht de bepalingen van dit reglement te kennen, en verplichten zich dit na te leven. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding/jury.

De organisatie behoudt zich het recht voor om conform de reglementen van de nationale bonden en UCI, ten allen tijde controles uit te voeren op zowel medische als mechanische doping.

 
formulier inschrijving RVH NL dames 1
 
 sponsors 1