Visie & structuur

VISIE

PaxX Global Cycling is opgericht in 2008 en wil, zoals als inbegrepen in haar naam, de wielersport promoten in een wereldwijde context. Met de nadruk op die landen en streken waar wielrennen niet of nauwelijks bestaat. 
In eigen contreien, en in landen waar de wielersport reeds een stevige structuur heeft, willen we de accenten leggen op de renner als mens en atleet. We willen tevens een unieke invulling geven aan de diverse aspecten binnen de wielersport.
 
Pax is Latijn voor vrede. De tweede X verwijst naar Xhristos. De christelijke identiteit van onze club wordt hiermee benadrukt. We willen uitdrukkelijk een getuigenis geven aan ons geloof in Jezus Christus door in de seculiere wereld onze stem te laten horen.
 

Onze werking situeert zich voornamelijk in de profane wereld, terwijl we anderzijds christenen willen stimuleren en bemoedigen in hun passie voor fietsen of wielrennen. Wij fietsen en handelen in lijn met de Bijbel, op deze manier willen we uitvoering geven aan het evangelie. We hebben zowel gelovigen als niet-gelovigen in het team. 

 
STRUCTUUR
 
De structuur bestaat volledig uit vrijwilligers die onbezoldigd aan de realisatie van onze visie willen meewerken. De sporter staat als mens centraal in heel de werking. Dit houdt wel degelijk een andere aanpak in dan bij de doorsnee wielerclub. Daar waar meestal wordt uitgegaan van een programma dat door de renners moeten worden afgewerkt, worden bij ons de rollen compleet omgedraaid.
 
PaxX Global Cycling beschouwd iedere renner als een individu. Een mens met zowel capaciteiten als tekortkomingen! Een persoon met een specifieke gezin- en werksituatie. Met een diversiteit aan ambities. Met dit uitgangspunt in het achterhoofd wordt iedere renner begeleidt naar een optimale functionering van de door hem gestelde doelen.
 
Een team van medewerkers staat ten dienste van de renner, en vervolmaakt de entourage om tot welgekozen prestaties te komen, en vooraf  besproken doelstellingen te realiseren.
 
Dit is een engagement op lange termijn, en rendeert pas ten volle na een volgehouden samenwerking tussen renner en omkadering. Anders dan bij een snel gewin naar succes, waarbij atleten worden opgebrand in korte tijd, opteren wij voor een langdurige samenwerking waar geduld en passie de motor vormen voor een succesvolle onderneming.
 
 
WERKING
 
De werking van PaxX Global Cycling rust op 3 pijlers:
 
1. Atleten & Teams
2. Eigen organisaties
3. Sociale projecten
 
1 ATLETEN & TEAMS
 
Een team van 30 competitieatleten (wielrenners, veldrijders, mountainbikers, triatleten en hardlopers) en een honderdtal recreanten vormen de ruggengraat in de werking van het geheel. Zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden. Geen enkele leeftijd staat ons in de weg.
 
Inmiddels zetten we onze internationalesing verder en hebben we 7 internationale teams uitgebouwd. Deze landen hebben elk hun eigen atleten, medewerkers en sponsors. De visie is dezelfde en het ontwerp van de kledij is nagenoeg universeel:
 
PaxX België 
PaxX Nederland
PaxX France
PaxX Canada
PaxX Uganda
PaxX Gambia
PaxX Ghana
 
Nationale en internationale competities worden regelmatig bezocht. Onze renners hebben reeds deelgenomen aan klassieke wedstrijden in landen als België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Noorwegen, Portugal, Spanje, USA, Ivoorkust, India, Polen en Gambia.
                       
 
2. EIGEN ORGANISATIES
 
De organisatie van ons jaarlijks wielerwedstrijden zoals de Ronde van Haspengouw, de BeNeLux Tour en de Ronde van Gambia bewijst dat via de organisatie van een wielerkoers, de animo in de buurt alleen maar ten goede komt. 
Plots is er terug leven in de brouwerij ! Daar waar jarenlang een bijna doodse stilte heerste, bij gebrek aan buurtwerking, zie je opeens mensen opbloeien. Ja, zich zelfs engageren in dit initiatief. Het bewijst eens te meer dat wielrennen als volksport wel degelijk een maatschappelijke functie heeft te vervullen...
 
Elk jaar organiseren we ook fietsweekends in België en Nederland en sinds 2022 een fietskamp voor gelovigen en niet-geloven in de Franse Alpen. We fietsen in groep over iconische hellingen en cols, maar tijdens deze gelegenheden leggen we ook in de nadruk op persoonlijke en geestelijke groei.
                        
 
3. SOCIALE PROJECTEN
 
Bewust kiezen we als club om ons sociaal te organiseren, zolang het maar enigszins met fietsen heeft te maken.
Een voorbeeld van een succesvol project is het Gambia Project. In februari 2012 gingen 2 renners van PaxX Global Cycling richting Gambia, om te zien of er mogelijkheden waren omtrent het promoten van het wielrennen. Niet evident om in een Afrikaanse cultuur het fietsen van de grond te krijgen, maar in 2023 hebben ze inmiddels al 20 wielrenners. Ondertussen sturen we meerdere keren per jaar wielerkledij en fietsen richting Gambia.
Over de werking, doelstelling, en beeldmateriaal is alles te bekijken via deze website in rubriek 'GAMBIA PROJECT' of 'GAMBIA 2023.
 
Een ander project momenteel lopende is  'Leren fietsen voor volwassenen dames'. Bedoeling is om onder andere asielzoekers veilig te leren fietsen in het drukke verkeer op de openbare weg. Dat doen we d.m.v. fietsinitiaties en clincis te geven.
 
 
ONZE WIELERPLOEG ASSOCIEERT ZICH UITDRUKKELIJK MET DE ACTIVITEITEN VAN TEARFUND BELGIE (internationale ontwikkelingshulp) en GEM - Greater European Mission (Bereik Europa door het aantal discipelen te vermenigvuldigen en de kerk van Christus te laten groeien)