2018

rvhflyer2018

 

NL 1

Beste,

We willen je graag uitnodigen voor de vierde editie van de Ronde van Haspengouw 2018. Zoals gebruikelijk gaat deze wedstrijd door in het weekend na Hemelvaart op 11, 12 & 13 mei 2018. 

Er worden in totaal 35 teams van elk 5 renners toegelaten tot de wedstrijd. Inschrijven kan via bijgevoegd formulier hieronder. Namen van renners hoeven niet per se te worden ingevuld. Dat kan later gebeuren. Definitieve toewijzing van deelname wordt verzekerd van zodra het inschrijfgeld wordt overgeschreven op onze rekening.

Nieuw is dat er dit jaar een bergklassement met bergtrui zal zijn.

28166702 2104827799804228 4835807641642523234 n

Tevens is er dit jaar geen ploegentijdrit maar wel een individuele tijdrit.

Hieronder een beknopt overzicht van de data en ritten van de komende editie en het wedstrijdreglement. Later worden het reglement voor het bergklassement bekend gemaakt en nog andere nuttige info. Volg onze laatste updates ook op onze facebookpagina .
 
 
11 MEI 2018 - MIELEN-BOVEN-AALST
1e ETAPPE
Afstand:                      96 km
Ronden:                      12 x 8 km
Inschrijvingen:            15.30 - 16.30 - Lokaal Bascule, Borlostraat 17, 3981 Mielen-Boven-Aalst (Gingelom)
Vertrekplaats en uur:  17.00 - Café Bascule, Borlostraat 17, 3981 Mielen-Boven-Aalst (Gingelom)    
Kleedkamers:              Lokaal Bascule, Borlostraat 17, 3981 Mielen-Boven-Aalst (Gingelom)
 
12 MEI 2018 - GROOT-GELMEN
2e ETAPPE - INDIVIDUELE TIJDRIT
Afstand:                      3,2 km
Ronden:                      1 x 3,2 km
Inschrijvingen:            Café De Zwaan, Groot-Gelmerlaan, 3800 Sint-Truiden
Vertrekplaats en uur:  11.30 - Café De Zwaan, Groot-Gelmerlaan, 3800 Sint-Truiden
Kleedkamers:              Café Majestic, Helshovenlaan 9, 3800 Sint-Truiden
 
12 MEI 2018 - GROOT-GELMEN
3e ETAPPE - OMNIUM
Afstand:                       26,4 km
Ronden:                       8 x 3,3 km
Inschrijvingen:             13.30 - 14.30 - Café Majestic, Helshovenlaan 9, 3800 Sint-Truiden
Vertrekplaats en uur:   15.00 - Café Majestic, Helshovenlaan 9, 3800 Sint-Truiden
Kleedkamers:               Café Majestic, Helshovenlaan 9, 3800 Sint-Truiden
 
13 MEI 2018 - HOELEDEN
4e ETAPPE
Afstand:                      97,5 km
Ronden:                      15 x 6,5 km
Inschrijvingen:            14.00 - 15.00 - Spiegeltent, Hoeledensebaan 170, 3471 Hoeleden
Vertrekplaats en uur:  15.30 - Spiegeltent, Hoeledensebaan 170, 3471 Hoeleden
Kleedkamers:              Spiegeltent, Hoeledensebaan 170, 3471 Hoeleden
 
 
Wedstrijdreglement 
 

Artikel 1

Auspiciën:
De wielerwedstrijd “De Ronde van Haspengouw” wordt verreden onder de reglementen en voorschriften van de wielerbond ECW en Cycling Vlaanderen.

Artikel 2

Organisatie:
De wedstrijd wordt georganiseerd door: “PaxX – Global cycling”, hierna te noemen "Organisatie".

Artikel 3

Deelnemers:
Deelname staat open voor wielrenners in de categorie amateur of master, welke in het bezit zijn van een geldige licentie UCI of van een nevenbond erkend door de ICF en eventuele gastrenners of buitenlandse ploegen op uitnodiging. Iedere deelnemer en volger rijdt voor eigen risico en kan de organisator niet aansprakelijk stellen voor ziekten, ongevallen en dergelijke alsmede het zoekraken van eigendommen, behoudens voor schade aan derden via de verzekering van de bond.

Artikel 4

Ploegen:
De wedstrijd wordt verreden in ploegverband met daarnaast een individueel klassement. Een ploeg mag bestaan uit ten hoogste 5 renners en tenminste 4 renners. Renners van éénzelfde ploeg worden geacht te koersen in dezelfde trui.

Er wordt in totaal een maximum van 35 ploegen toegelaten. Als bij voorinschrijvingen dit aantal wordt overschreden, dan beslist de organisatie welke ploegen worden toegelaten.

Ten laatste 1 maand voor aanvang van de wedstrijd wordt de definitieve deelnames van de ploegen toegewezen.

Artikel 5

Materiaal:
1. Valhelm: renners zijn verplicht tijdens de wedstrijd een schaalhelm te dragen. 
2. Sturen : voor een individuele tijdrit of ploegentijdrit zijn de sturen onder de noemer Delta-, Ossekop-, Triatlon- of een ander niet conventioneel stuur NIET toegelaten. 
3. Wielen : Voor een individuele tijdrit of ploegentijdrit zijn wielen met minder dan 16 spaken NIET toegestaan. Volle wielen zijn eveneens niet toegelaten.
In andere wedstrijden zijn de onder 2 en 3 genoemde materialen verboden.

4. Schijfremmen worden in geen enkele wedstrijd toegelaten.

Artikel 6

Volgwagens:
Er worden tijdens de wedstrijd voertuigen toegelaten voor: wedstrijdleiding - jury - officials - voertuigen van de begeleidende Politie - artsen-auto's - ziekenwagen - E.H.B.O. - organisatiewagens en motards. 
Elke volger dient in het bezit te zijn van een door de organisatie verstrekt legitimatiebewijs. Alle bestuurders en inzittenden van volgwagens dienen zich te onderwerpen aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding of politie.

Artikel 7

Uitvallers:
Renners welke door omstandigheden zijn achtergeraakt en naar het oordeel van de wedstrijdleiding een te grote achterstand hebben, kunnen worden uit de wedstrijd genomen. Zij komen niet meer in aanmerking voor het eindklassement. Zij mogen wel van start gaan in de volgende wedstrijd, en koersen voor de dagprijzen.

Renners die in een wedstrijd moeten opgeven wegens omstandigheden, komen niet meer in aanmerking voor het eindklassement. Zij kunnen in de volgende wedstrijd wel opnieuw van start, en voor de dagprijzen koersen.

Renners moeten wel telkens aan de voorafgaande wedstrijden hebben deelgenomen, om een volgende wedstrijd aan te kunnen vatten.

Artikel 8

Reserve materiaal:
De organisatie zal voorzien in meerdere volwagens of motoren die de renners snel kunnen depanneren tijdens elke wedstrijd.

Ploegen mogen in geen enkele wedstrijd volgen met een volgwagen.

De ploegleiders mogen wel langs het parcours vrij plaats nemen om renners te depanneren na lekke band of materiaalpech. Dit moet altijd gebeuren langs de rechterkant van de weg. Eventuele bevoorrading eveneens altijd rechts van de weg in de rijrichting van de renners. Bevoorrading en depannage is verboden in een zone van 200 meter voor en na de aankomstlijn.

Artikel 9

Klassering:
Alle deelnemers die als groep de finish passeren worden in dezelfde tijd geklasseerd. De jury doet al het mogelijke om de renners afzonderlijk te klasseren. Is dit niet mogelijk dan worden de renners van deze groep "ex-aequo" geklasseerd.
De renners worden op algemeen klassement geklasseerd volgens tijdsregistratie. 
Bij gelijke tijd beslist de behaalde plaatsen behaald in de wedstrijden de eindklassering. B

Artikel 10

Gedragsregels:
Het is de renners verboden te hangen en/of zich vast te houden aan auto's of motoren, alsmede het moedwillig hinderen van tegenstanders. Overtredingen worden bestraft met een geldboete van max € 25 en een tijdstraf van max 10 minuten. Bij herhaling wordt deze straf verdubbeld. Alleen bij medische verzorging mag hiervan worden afgeweken.

Artikel 11

Route:
De deelnemers worden geacht de route te kennen. Geen enkel protest is in deze toegestaan. De wedstrijdleiding heeft het recht in dwingende gevallen met toestemming van de overheid de route te wijzigen. De renners dienen de rechterzijde van de weg te berijden.

Artikel 12

Neutralisatie:
In geval van overmacht behoudt de wedstrijdleider zich het recht voor, de wedstrijd te neutraliseren. De renners zijn verplicht zich aan deze neutralisatie te houden. Ze dienen het tempo te volgen dat door de wedstrijdleider wordt aangehouden. 
De renners zijn verplicht het geneutraliseerde gedeelte per fiets af te leggen. De wedstrijdleider kan bij ernstige vertraging de rit stilleggen, om daarna opnieuw te laten starten met inachtneming van eventueel bestaande verschillen. 
Bij neutralisatie mogen de renners de wagen van de wedstrijdleider en begeleidende motoren niet passeren of er naast gaan rijden.

Artikel 13

Protesten:
Protesten worden na afloop van de wedstrijd slechts aanvaard indien ze schriftelijk en binnen 1 uur na sluiting van de wedstrijd door de ploegleider worden ingediend. Inlevering bij de wedstrijdleiding/jury onder nauwkeurige vermelding van de klacht en bij elk protest moet een bedrag van € 12 protestgeld worden gestort. Mondelinge protesten worden in geen geval aangenomen.

Artikel 14

Boetes:
De door de wedstrijdleiding/jury opgelegde boetes moeten direct na afloop van de etappe of in elk geval voor de start van de eerstvolgende etappe worden voldaan. In gebreke blijven heeft uitsluiting en intrekking van het behaalde prijzengeld tot gevolg. Boetes opgelegd tijdens de laatste etappe moeten binnen één uur na bekendmaking van de boete worden voldaan. Zonodig worden de boetes van het behaalde prijzengeld ingehouden.

Artikel 15

Rugnummers:
De rugnummers en kaderplaatjes worden uitgereikt in de aangegeven locaties. De ploegleiders dienen bij het afhalen van de rugnummers de licenties van de betreffende renners in te leveren. De renners zijn verplicht de rugnummers en kaderplaatjes duidelijk zichtbaar voor de jury te dragen. De rugnummers mogen niet verkleind of veranderd worden. 
De renners betalen geen waarborgsom. Renners zonder licentie betalen een extra som van 10 euro als verzekering. Deze verzekering geldt voor de duur van alle ritten. Na afloop van de laatste wedstrijd dienen alle rugnummers en kaderplaatjes worden overgemaakt aan de organisatie. Ontbrekende rugnummers en/of kaderplaatjes worden aangerekend aan 10 euro/stuk.

Artikel 16

Leiderstrui Algemeen Klassement en Bergtrui:
Elke etappe wordt een leiderstrui uitgereikt, en een bergtrui voor de beste klimmer. De betreffende renners dienen deze leiderstrui tijdens de wedstrijd te dragen. Op deze trui mogen geen teksten en/of veranderingen worden aangebracht. Het dragen van zijn rugnummer is verplicht. Na afloop van iedere etappe dienen de leiders van beide klassementen zich direct aan de finish te melden in koerstenue, voor de huldiging. Bij niet verschijnen zullen de behaalde prijzen niet worden uitgekeerd.

 

Na de laatste wedstrijd dienen de eerste 3 renners in het algemeen klassement, en de eindwinnaar van het bergklassement, zich te melden aan de finish, in koerstenue voor de huldiging. Bij niet verschijnen zullen de behaalde prijzen niet worden uitgekeerd.

Artikel 17

Inschrijving:
De inschrijving dient 30 dagen voor de wedstrijd te zijn gedaan inclusief het inschrijfgeld.
Bij niet voldoen van het inschrijfgeld wordt men niet automatisch op de deelnemerslijst opgenomen en loopt men de kans dat de wedstrijd vol is.
Vooral ingeval van een tijdrit als eerste etappe dient men er rekening mee te houden aan bovengenoemde voorwaarde te hebben voldaan omdat anders de organisator de starttijden in deze tijdrit niet op een vroegtijdig stadium kan samen stellen.
Indien de wedstrijd start met een tijdrit is de organisatie verplicht de renners tijdig op de hoogte te stellen van hun starttijden.
Bij niet tijdige betaling loopt u de kans te worden uitgesloten van starten.

Artikel 18

Prijzen en Instructies
Alle behaalde prijzen worden overgemaakt aan de respectievelijke ploegen op het rekeningnummer van de ploeg, en dit binnen de week na afloop van de laatste wedstrijd. Een overzicht van het prijzengeld, starttijden voor de tijdrit, technische fiche van de wedstrijden en speciale mededelingen, wordt in een aparte tabel tijdig meegedeeld.

Artikel 19

Algemeen:
Alle renners - ploegleiders en overige volgers worden geacht de bepalingen van dit reglement te kennen, en verplichten zich dit na te leven. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding/jury.

De organisatie behoudt zich het recht voor om conform de reglementen van de nationale bonden en UCI, ten allen tijde controles uit te voeren op zowel medische als mechanische doping.

             
Meer info en details volgen. We kijken alvast uit naar je inschrijving en hopen dat jullie er opnieuw willen bij zij!
 
Het PaxX-team

 

NL 2

Hi,

We would like to invite you for the fourth edition of the Ronde van Haspengouw 2018. The race will take place on 11, 12 and 13 May 2018.

 A total of 35 teams of 5 riders each are admitted. You can register with the form below. Names of riders do not necessarily have to be filled in. That can happen later. Final allocation of participation is ensured as soon as the registration fee is transferred to our account.

 A new jersey has been added to the Tour of Haspengouw! The polka dot jersey

28166702 2104827799804228 4835807641642523234 n

There is also no team time trial this year but an individual time trial.

Below the dates and rides of the upcoming edition:

 

11 MAY 2018 - MIELEN-BOVEN-AALST
STAGE 1
Distance:                     96 km
Laps:                           12 x 8 km
Registration:               15.30 - 16.30 - Lokaal Bascule, Borlostraat 17, 3981 Mielen-Boven-Aalst (Gingelom)
Startlocation & hour:  17.00 - Café Bascule, Borlostraat 17, 3981 Mielen-Boven-Aalst (Gingelom) 
 
12 MAY 2018 - GROOT-GELMEN
STAGE 2 - INDIVIDUAL TIME TRIAL
Distance:                     3,2 km
Laps:                            1 x 3,2 km
Registration:                Café De Zwaan, Groot-Gelmerlaan, 3800 Sint-Truiden
Startlocation & hour:  11.30 - Café De Zwaan, Groot-Gelmerlaan, 3800 Sint-Truiden 
 
12 MAY 2018 - GROOT-GELMEN
STAGE 3 - OMNIUM
Distance:                      26,4 km
Laps:                            8 x 3,3 km
Registration:                Café De Zwaan, Groot-Gelmerlaan, 3800 Sint-Truiden
Startlocation & hour:  11.30 - Café De Zwaan, Groot-Gelmerlaan, 3800 Sint-Truiden 
 
13 MAY 2018 - HOELEDEN
STAGE 4 
Distance:                     105 km
Laps:                            15 x 7 km
Registration:                14.00 - 15.00 - Spiegeltent, Hoeledensebaan 170, 3471 Hoeleden
Startlocation & hour:  15.30 - Spiegeltent, Hoeledensebaan 170, 3471 Hoeleden
 
Soon the competition rules will be published. Follow our latest updates on our facebookpage.
More info and details follow. We look forward to your registration and hope that you want to be there again!
 
 
NL

NLformulierRVH

EN

ENinschrijvingRVH

FR

FRformulier inschrijvingRVH