Amateurs en Masters

 flyerrvh

De wielerwereld kent een variëteit aan wedstrijden. Ook in ons land leeft de wielersport gelukkig nog volop.

De voorbije jaren tekent zich echter een trend af die het wielrennen in de toekomst zal veranderen. Tot spijt van wie het benijdt.

Competitiesport op het hoogste niveau lijkt voor de meeste jongeren nauwelijks nog haalbaar. De combinatie van studie of werk met een doorgedreven training is in deze prestatie gerichte maatschappij voor velen een onmogelijke opgave. Weinigen kunnen zich de luxe permitteren om te investeren in een lucratieve sportcarrière. Een elitair gebeuren waar nogal wat jonge mensen de neus voor optrekken….

Tegenpool in deze ontwikkelingen vormen de opgang van het wielrennen in de categoriëen van amateurs, masters, cyclosportieven of fun-klasse. Vertegenwoordigt in een rits wielerbonden allerhande, groeien deze sporttakken heftig. De reden is niet ver te zoeken. Het zijn wedstrijden die op maat zijn gemaakt voor de doorsnee sporter, en perfect combineerbaar met gezins- of beroepsbezigheden. Het niveau van dergelijke wedstrijden is trouwens van zo’n hoog gehalte om regelmatig elite-renners of profs onder de deelnemers aan te treffen.

Zijn deze wedstrijden voornamelijk ééndagskoersen, dan wordt vooral in het buitenland hier en daar begonnen met het organiseren van meerdaagse rittenwedstrijden. In Vlaanderen staat er momenteel geen rittenwedstrijd op de kalender. Een hiaat in het wielerlandschap, vinden wij bij PaxX – Global Cycling.

Mede omdat wij het wielrennen als ‘volkssport’ willen promoten, hebben we besloten de eerste rittenkoers in Vlaanderen te organiseren voor amateurs en masters. De Ronde van Haspengouw wordt een driedaagse, waarbij bewust is gekozen voor lokale omlopen, teneinde de veiligheid van renners en toeschouwers optimaal te waarborgen. We willen met initiatief, willen we een lans breken, en de stimulans zijn voor anderen, om dergelijke nieuwe wedstrijden op poten te zetten. De wielersport en ons koersend volkje, kunnen er alleen maar wel bij varen….

De 2e tweede editie van de Ronde van Haspengouw gaat dan ook door op 6, 7 en 8 mei 2016 en zal verspreid worden over 3 dagen met 4 ritten (waaronder een ploegentijdrit). Nieuw is dat we met ploegen starten van minimum 4 en maximum  5 renners. We laten een maximum van 35 (internationale) ploegen toe.


 

TRAILER

 

6/05/16 - 1e Etappe:   Zoutleeuw
 
Afstand:                   109,2 km   
Ronden:                   12 x 9,1 km 
Startuur- en plaats:  17.00  -  FEESTTENT KAPPELEHOF, Runkelenstraat, 3440 Zoutleeuw
Inschrijvingen:          15.30 - 16.30  -   FEESTTENT KAPPELEHOF, Runkelenstraat, 3440 Zoutleeuw
Kleedkamers:           FEESTTENT KAPPELEHOF, Runkelenstraat, 3440 Zoutleeuw
 
 
 
 
7/05/16 - 2e Etappe (ploegentijdrit):   Rummen (Geetbets)
 
Afstand:                    14,2 km
Ronden:                    2 x 7,2 km (ploegentijdrit)
Startuur- en plaats:  13.00  -  DE WARANDE, Ketelstraat 50A, 3454 Rummen
Inschrijvingen:          11.30 - 12.30 -  DE WARANDE, Ketelstraat 50A, 3454 Rummen  
Kleedkamers:           DE WARANDE, Ketelstraat 50A, 3454 Rummen
 
 
 
 
 
7/05/16 - 3e Etappe:   Borgloon
 
Afstand:                   70 km 
Ronden:                   14 x 5 km  
Startuur- en plaats:  17.30  -  Graethempoort, 3840 Borgloon
Inschrijvingen:          16.00 - 17.00  -  DE BARON, Kuttekovenstraat, 3840 Borgloon
Kleedkamers:           DE BARON, Kuttekovenstraat, 3840 Borgloon
 
 
 
 
 
 
8/05/16 - 4e Etappe:   Groot-Gelmen (Sint-Truiden)
 
Afstand:                    81,9 km
Ronden:                   13 x 6,3 km
Startuur- en plaats:  15.00  -  Helshovenlaan 9, 3800 Sint-Truiden
Inschrijvingen:          13.30 - 14.30  -  CAFÉ MAJESTIC, Helshovenlaan 9, 3800 Sint-Truiden
Kleedkamers:           CAFÉ MAJESTIC, Helshovenlaan 9, 3800 Sint-Truiden
 
 
 

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

6-7-8 MEI 2016

NAAM VAN TEAM:

AANTAL DEELNEMERS

NAAM

VOORNAAM

WOONPLAATS

NATIONALITEIT

LEEFTIJD

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         
           

RESERVE DEELNEMERS

6

         

7

         

8

         
           
           

VERANTWOORDELIJKE TEAMLEIDER

Naam

 

Adres

 

Bankrekening : IBAN

 

Bankrekening : BIC

 

Deelname is verzekerd van het ogenblik dat de som van 210 euro is overgeschreven op de rekening van PaxX – Global Cycling. 

Bankrekening IBAN: BE68 9795 4160 2434 – BIC : ARSPBE22

Teams moeten hun definitieve deelnemers voorleggen voor de start van de eerste wedstrijd.

Gewonnen prijzengeld wordt gestort op de rekening van de Verantwoordelijke Teamleider, uiterlijk 1 week na afloop van de wedstrijd.

Inschrijvingsformulier dient te verzonden worden naar : PaxX – Global Cycling, Trudobron 4, 3800 Sint-Truiden, België of per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Er is mogelijkheid tot overnachting.  Voor meer info hierover contacteer de organisatie.


 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT

Artikel 1

Auspiciën:

De wielerwedstrijd “De Ronde van Haspengouw” wordt verreden onder de reglementen en voorschriften van wielerbond ECW

Artikel 2

Organisatie:

De wedstrijd wordt georganiseerd door: “PaxX – Global Cycling”, hierna te noemen "Organisatie".

Artikel 3

Deelnemers:

Deelname staat open voor wielrenners in de categorie amateur of master, welke in het bezit zijn van een geldige licentie UCI of van een nevenbond erkend door de ICF en eventuele gastrenners of buitenlandse ploegen op uitnodiging. Iedere deelnemer en volger rijdt voor eigen risico en kan de organisator niet aansprakelijk stellen voor ziekten, ongevallen en dergelijke alsmede het zoekraken van eigendommen, behoudens voor schade aan derden via de verzekering van de bond.

Artikel 4

Ploegen:

De wedstrijd wordt verreden in ploegverband met daarnaast een individueel klassement. Een ploeg mag bestaan uit ten hoogste 5 renners en tenminste 4 renners. Renners van éénzelfde ploeg worden geacht te koersen in dezelfde trui.

Er wordt in totaal een maximum van 35 ploegen toegelaten. Als bij voorinschrijvingen dit aantal wordt overschreden, dan beslist de organisatie welke ploegen worden toegelaten. 

Ten laatste 1 maand voor aanvang van de wedstrijd wordt de definitieve deelnames van de ploegen toegewezen.

Artikel 5

Materiaal:

1. Valhelm: renners zijn verplicht tijdens de wedstrijd een schaalhelm te dragen. 
2. Sturen : voor een individuele tijdrit of ploegentijdrit zijn de sturen onder de noemer Delta-, Ossekop-, Triatlon- of een ander niet conventioneel stuur NIET toegelaten. 
3. Wielen : Voor een individuele tijdrit of ploegentijdrit zijn wielen met minder dan 16 spaken NIET toegestaan. Volle wielen zijn eveneens niet toegelaten.
In andere wedstrijden zijn de onder 2 en 3 genoemde materialen verboden. 

Artikel 6

Volgwagens:

Er worden tijdens de wedstrijd voertuigen toegelaten voor: wedstrijdleiding - jury - officials -  voertuigen van de begeleidende Politie - artsen-auto's - ziekenwagen - E.H.B.O. - organisatiewagens en motards. 
Elke volger dient in het bezit te zijn van een door de organisatie verstrekt legitimatiebewijs. Alle bestuurders en inzittenden van volgwagens dienen zich te onderwerpen aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding of politie.

Artikel 7

Uitvallers:

Renners welke door omstandigheden zijn achtergeraakt en naar het oordeel van de wedstrijdleiding een te grote achterstand hebben, kunnen worden uit de wedstrijd genomen. Zij komen niet meer in aanmerking voor het eindklassement. Zij mogen wel van start gaan in de volgende wedstrijd, en koersen voor de dagprijzen.

Renners die in een wedsrijd moeten opgeven wegens omstandigheden, komen niet meer in aanmerking voor het eindklassement. Zij kunnen in de volgende wedstrijd wel opnieuw van start, en voor de dagprijzen koersen.

Renners moeten wel telkens aan de voorafgaande wedstrijden hebben deelgenomen, om een volgende wedstrijd aan te kunnen vatten.

Artikel 8

Reserve materiaal:

De organisatie zal voorzien in meerdere volwagens of motoren die de renners snel kunnen depanneren tijdens elke wedstrijd.

Ploegen mogen in geen enkele wedstrijd volgen met een volgwagenUitgezonderd in de ploegentijdritten. Daarin mag elke ploeg een volgwagen laten meerijden. Hierin moet telkens wel een plaats voor een jurylid worden gereserveerd.

De ploegleiders mogen wel langs het parcours vrij plaats nemen om renners te depanneren na lekke band of materiaalpech. Dit moet altijd gebeuren langs de rechterkant van de weg. Eventuele bevoorrading eveneens altijd rechts van de weg in de rijrichting van de renners. Bevoorrading en depannage is verboden in een zone van 200 meter voor en na de aankomstlijn.

Artikel 9

Klassering:

Alle deelnemers die als groep de finish passeren worden in dezelfde tijd geklasseerd. De jury doet al het mogelijke om de renners afzonderlijk te klasseren. Is dit niet mogelijk dan worden de renners van deze groep "ex-aequo" geklasseerd.
De renners worden op algemeen klassement geklasseerd volgens tijdsregistratie. 
Bij gelijke tijd beslist de behaalde plaatsen behaald in de wedstrijden de eindklassering. Bij een ploegentijdrit is de tijd van de derde renner bepalend voor de tijd van de ploeg. Eventuele achterblijvers worden met hun reële tijd geklasseerd.

Artikel 10

Gedragsregels:

Het is de renners verboden te hangen en/of zich vast te houden aan auto's of motoren, alsmede het moedwillig hinderen van tegenstanders. Overtredingen worden bestraft met een geldboete van max € 25 en een tijdstraf van max 10 minuten. Bij herhaling wordt deze straf verdubbeld. Alleen bij medische verzorging mag hiervan worden afgeweken.

Artikel 11

Route:

De deelnemers worden geacht de route te kennen. Geen enkel protest is in deze toegestaan. De wedstrijdleiding heeft het recht in dwingende gevallen met toestemming van de overheid de route te wijzigen. De renners dienen de rechterzijde van de weg te berijden.   

Artikel 12

Neutralisatie:

In geval van overmacht behoudt de wedstrijdleider zich het recht voor, de wedstrijd te neutraliseren. De renners zijn verplicht zich aan deze neutralisatie te houden. Ze dienen het tempo te volgen dat door de wedstrijdleider wordt aangehouden. 
De renners zijn verplicht het geneutraliseerde gedeelte per fiets af te leggen. De wedstrijdleider kan bij ernstige vertraging de rit stilleggen, om daarna opnieuw te laten starten met inachtneming van eventueel bestaande verschillen. 
Bij neutralisatie mogen de renners de wagen van de wedstrijdleider en begeleidende motoren niet passeren of er naast gaan rijden.

Artikel 13

Protesten:

Protesten worden na afloop van de wedstrijd slechts aanvaard indien ze schriftelijk en binnen 1 uur na sluiting van de wedstrijd door de ploegleider worden ingediend. Inlevering bij de wedstrijdleiding/jury onder nauwkeurige vermelding van de klacht en bij elk protest moet een bedrag van € 12 protestgeld worden gestort. Mondelinge protesten worden in geen geval aangenomen.

Artikel 14

Boetes:

De door de wedstrijdleiding/jury opgelegde boetes moeten direct na afloop van de etappe of in elk geval voor de start van de eerstvolgende etappe worden voldaan. In gebreke blijven heeft uitsluiting en intrekking van het behaalde prijzengeld tot gevolg. Boetes opgelegd tijdens de laatste etappe moeten binnen één uur na bekendmaking van de boete worden voldaan. Zonodig worden de boetes van het behaalde prijzengeld ingehouden.

Artikel 15

Rugnummers:

De rugnummers en kaderplaatjes worden uitgereikt in de aangegeven locaties. De ploegleiders dienen bij het afhalen van de rugnummers de licenties van de betreffende renners in te leveren. De renners zijn verplicht de rugnummers en kaderplaatjes duidelijk zichtbaar voor de jury te dragen. De rugnummers mogen niet verkleind of veranderd worden. 
De renners betalen geen waarborgsom maar moeten hiervoor hun licentie inleveren. Renners zonder licentie betalen een waarborg van 10 euro.
Na afloop van de laatste wedstrijd dienen alle rugnummers en kaderplaatjes worden overgemaakt aan de organisatie. Ontbrekende rugnummers en/of kaderplaatjes worden aangerekend aan 10 euro/stuk.

Artikel 16

Leiderstrui:

Elke etappe wordt een leiderstrui uitgereikt. De betreffende renner dient deze leiderstrui tijdens de wedstrijd te dragen. Op deze trui mogen geen teksten en/of veranderingen worden aangebracht. Het dragen van zijn rugnummer is verplicht. Na afloop van iedere etappe dient de leider van het klassement zich direct aan de finish te melden in koerstenue, voor de huldiging. Bij niet verschijnen zullen de behaalde prijzen niet worden uitgekeerd.

 

Na de laatste wedstrijd dienen de eerste 3 renners in het algemeen klassement zich te melden aan de finish, in koerstenue voor de huldiging. Bij niet verschijnen zullen de behaalde prijzen niet worden uitgekeerd.

Artikel 17

Inschrijving:

De inschrijving dient 30 dagen voor de wedstrijd te zijn gedaan inclusief het inschrijfgeld.
Bij niet voldoen van het inschrijfgeld wordt men niet automatisch op de deelnemerslijst opgenomen en loopt men de kans dat de wedstrijd vol is. 
Vooral ingeval van een tijdrit als eerste etappe dient men er rekening mee te houden aan bovengenoemde voorwaarde te hebben voldaan omdat anders de organisator de starttijden in deze tijdrit niet op een vroegtijdig stadium kan samen stellen.
Indien de wedstrijd start met een tijdrit is de organisatie verplicht de renners tijdig op de hoogte te stellen van hun starttijden.
Bij niet tijdige betaling loopt u de kans te worden uitgesloten van starten.

Artikel 18

Prijsuitreiking:

Alle behaalde prijzen worden overgemaakt aan de respectievelijke ploegen op het rekeningnummer van de ploeg, en dit binnen de week na afloop van de laatste wedstrijd.

Artikel 19

Algemeen:

Alle renners - ploegleiders en overige volgers worden geacht de bepalingen van dit reglement te kennen, en verplichten zich dit na te leven. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding/jury.

 

De organisatie behoudt zich het recht voor om conform de reglementen van de nationale bonden en UCI, ten allen tijde controles uit te voeren op zowel medische als mechanische doping. 

 prijzenbaremmasrvh

flyerrvh2